ANA KONULAR

✤ Kanser Metabolizması 
✤Kanser Hücresinde Metabolizma 
✤Tümör Progresyonunda Metabolizmanın Rolü 


✤ Metabolizmanın Kanser Tedavisindeki Yeri 
✤Tedavi Direncinde Kanser Metabolizmasının Rolü 
✤Kanser Metabolizmasını Hedefleyici Tedaviler 


✤ Meme Kanserinde Perioperatif Tedaviler 
✤Üçlü Negatif Meme Kanseri

✤HER-2 Pozitif Meme Kanseri

✤HR Pozitif Meme Kanseri 


✤ Akciğer Kanserinde Perioperatif Tedaviler 
✤Driver Pozitif

✤Driver Negatif 


✤ Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Perioperatif Tedaviler 
✤Mide Kanseri

✤Kolorektal Kanser 


✤ Genitoüriner Kanserlerde Perioperatif Tedaviler 
✤Mesane, Prostat, Böbrek Kanseri

✤Over ve Endometrium Kanseri 


✤ Melanom ve Sarkomda Perioperatif Tedaviler 
✤Yumuşak Doku Sarkomu ve GİST 


✤ Psikososyal Onkoloji

✤Tıbbi Onkoloji Pratiğinde Tükenmişlik 
✤Tükenmişlik ile Başetme Yolları 


✤ Palyatif Destek Bakım

✤Nutrisyonel Destek Tedavisi

✤Dirençli Semptom Yönetimi (Emezis ve Ağrı)