SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU

25 Şubat 2024, Pazar

YAN SALON

10:00-10:07
S1 RAMUCİRUMABA SEKONDER AORT DİSSEKSİYONU OLGUSU
Necla Demir, Hamed Moghanchi Zadeh, Mustafa Barış Kemahlı, Seray Zorlu, Sibel Işık, Cüneyt Narin, Ahmet Özveren

10:07-10:14
S2 EWING SARKOM TANILI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SİSTEMİK İMMÜN-ENFLAMASYON İNDEKSİNİN PROGNOSTİK ETKİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Melek Özdemir

10:14-10:21
S3 MEME KANSERİ TANI VE TEDAVİSİNDE YAPAY ZEKANIN YERİ
Merve Özkan, Umut Varol, Elif Atağ, Ahmet Alacacıoğlu

10:21-10:28
S4 KASA İNVAZE MESANE KANSERİ TEK MERKEZ DENEYİMİ
Hayriye Tanin Demirci, Tarık Salman, Melike Nur Ünal, Şeriban Tekel

10:28-10:35
S5 MEME KARSİNOGENEZİNDE RESİSTİN VE SERUM SİNDEKAN-1’İN ROLÜ
Ekin Akyıldız, Yaşar Yıldız, Yüksel Küçükzeybek

10:35-10:42
S6 OPERASYON SONRASI TEKRARLAYAN DESMOİD TÜMÖRLERDE TAMOKSİFEN VE NONSTEROİD ANTİ-İNFLAMATUVAR KULLANIMININ HASTALIĞA ETKİSİ
Tugay Atasever, Ahmet Emin Öztürk

10:42-10:49
S7 HER POZİTİF HASTALARDA NEOADJUVAN TEDAVİ BAŞARISININ PET RADYOMİK VERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Müge Kurul Yeniay, Ayşegül Aksu, Zeynep Gülsüm Güç

10:49-10:56
S8 KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA MPV/PLT ÖLÇÜMÜNÜN PROGNOSTİK ÖNEMİ: PİLOT ÇALIŞMA
Nurbanu İnci, Sinan Ünal

10:56-11:03
S9 İKİ FARKLI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ HÜCRE HATTI İLE YAPILMIŞ ENERJİ METABOLİZMASI ÇALIŞMASI: DEGUELİN’İN ETKİLERİ
Ezel Bildik, Arzu Yıldırım, Yağmur Kaya, Mehmet Ali Koçdor, Hilal Koçdor

11:03-11:10
S10 MEME KANSERİ HÜCRE HATLARINDA THYMUS VULGARİS ve THYMBRA SPİCATA EKSTRAKTLARININ ANTİTÜMÖR AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
Tarık Salman, Arzu Yıldırım, Mehmet Ali Koçdor, Yağmur Kaya, Ezel Bildik, Hilal Koçdor

11:10-11:17
S11 NEOADJUVAN TEDAVİ ALMIŞ MEME KANSERİ HASTALARINDA PATOLOJİK TAM YANIT İLE PROGNOSTİK NUTRİSYONEL İNDEKS ARASINDAKİ İLİŞKİ
Berrak Mermit Erçek, M. Naci Aldemir