BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERİMİ KURALLARI

➢Bildiri özetlerini, bu sayfanın sonunda yer alan "Bildiri Gönder" yazılı butona tıklayarak göndermeniz gerekmektedir.

➢Bildiri gönderimi son tarihi 31 Ocak 2024 gün sonudur.

➢Gönderilecek özetler, sözel ve poster bildiri olabilir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriği göz önünde bulundurularak bildirinin sunum şekli Hakem Heyeti tarafından değiştirilebilir.

➢Katılımcılar "Sunucu Yazar" olarak sadece iki adet bildiri yollayabilirler. Buna aykırı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

➢Bir sunucu yazar adına belirtilen sayıdan fazla bildiri gönderilmesi durumunda, bildiriler rastgele elenecektir.

➢Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanacaktır. 

➢Bildiri özetini sisteme yükleyen kişi ile sempozyuma katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda, sorumlu yazar “Sunucu Yazar” olarak işaretlenmelidir.

➢Tüm yazarların sisteme işlenmesi zorunludur. Bildiri özet metni bölümünde yazar ismi veya kurum bilgisi yazılması durumunda bildiri geçersiz sayılacaktır.

➢Bildiriler içerisinde yapılacak güncellemeler aynı bildiri üzerinden gerçekleştirilmelidir. Yeni bir bildiri olarak yüklenen güncellemeler dikkate alınmayacaktır.

➢Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

➢Bildiriler orijinal araştırma, olgu sunumu şeklinde hazırlanabilir.

➢Derlemeler kabul edilmeyecektir.

✢Sözlü sunumlar için klinik çalışmalar kabul edilecektir.

➢Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Bildiri kitabının sempozyum sonunda sempozyum websayfasında yayınlanması durumunda fikri mülkiyet hakları hususunda Organizasyon Sekretaryası sorumluluk üstlenmez.

➢Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın sempozyum kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Sempozyuma kayıt yapmayan katılımcıların bildirileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiriniz hakem heyeti tarafından kabul edilmez ise talebinize istinaden ücretiniz iade edilecektir.

➢Bildiri özet metni kabul olduğu halde sempozyumda sunumu yapılmayan bildiriler, online sempozyum bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.

➢Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Organizasyon Sekretaryası sorumlu değildir.

➢Bildiri kabulleri internet üzerinden yapılacak ve konu ile ilgili belirlenmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir.

➢Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri, sempozyum e-kitabında yayınlanacaktır.

➢Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik eklenmesi kabul edilmektedir.

➢Bildiri özetlerinde kaynakça belirtilmesi istenmemektedir.

Özet Gönderim Kuralları
➢Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, "Giriş-Amaç", "Gereç-Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" ve "Anahtar Kelimeler" alt başlıklarını içermelidir.
➢Bildiri özet metni, 350 kelimeyi aşmamalıdır.Bu sınırlamaya sadece özel metni dahil olup başlık, yazar isim ve kurumları ile anahtar kelimeler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
➢Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm kelimeler küçük harfle yazılmalı ve kelimelerin sonunda noktalama işareti bulunmamalıdır.

Tam Metin Gönderim Kuralları
✣Kabul edilen sözlü bildirilerin tam metni, yazarların yayınlama talebi olması ve metinlerin 25 Şubat 2024 tarihine kadar gönderilmesi halinde sempozyum kitabında yayınlayanacaktır.

➢Tam metinler MS Word formatında (.doc) hazırlanmalıdır. 
➢Tam metinler, en fazla 5 sayfa olmalıdır.
➢Kabul edilen bildirilerin yazarlarının, 25 Şubat 2024 tarihine kadar tam metinlerini dogukangul@nlmice.com adresine iletmeleri gerekmektedir. Mailin konu bölümüne bildiri adı ve ilk yazar adının yazılması rica olunur. 
➢Kaynakça ve atiflar APA'ya göre düzenlenmelidir. Bkn: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf